Ochrana osobních údajů

Zpět

Ode dne 25. května 2018 se ochrana a zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

Rádi bychom vás informovali, že vaše osobní údaje poskytujete společnosti ESSOX s.r.o. především z důvodu posouzení vaší žádosti o financování a/nebo pro uzavření smlouvy o finanční službě. Vaše údaje zpracováváme především na základě smlouvy o finanční službě, kterou máme s vámi uzavřenou, a na základě plnění právních povinností vyplývající zejména ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace ke zpracovávání údajů v naší společnosti vám doporučujeme si přečíst Informace o zpracování osobních údajů (tzv. Informační memorandum ESSOX). Pro případ, že byste rádi uplatnili svá práva podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jsme připravili formulář „Žádost o uplatnění práv podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů“, který si můžete stáhnout zde.

×

Společnost ESSOX s.r.o. využívá na svých webových stránkách a ve svých aplikacích cookies.

Cookies jsou soubory, které se ukládají ve vašem zařízení při načtení webové stránky, díky nim můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým pracujete s webovými stránkami, vstřícněji s vámi komunikovat, umožnit vám uzavřít půjčku, odhalit podvodné chování nebo cílit marketingové aktivity. Typy cookies a dobu jejich zpracování naleznete popsané níže, můžete si zde zvolit svou preferovanou variantu. Souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.

Zobrazit nastavení