Poradna

Financování aut

Financování aut

Jak postupovat při zápisu v evidenci vozidel?

V souvislosti s vaší úvěrovou smlouvou (nebylo-li ujednáno jinak) musí být proveden nový zápis v evidenci vozidel takto:
- jako VLASTNÍK bude uvedena společnost ESSOX s.r.o. (poskytovatel úvěru),
- jako PROVOZOVATEL budete uveden vy (příjemce úvěru).

Pro zajištění správného zápisu si prosím na příslušném registru vozidel vyžádejte plnou moc, kterou jsme zaslali datovou zprávou pod označením CRV + posledních 8 znaků z výrobního čísla vozidla (VIN) např. „CRVAB123456“ do datové schránky úřadu, který jste si vybral/a při uzavření smlouvy.

Po provedení změny v evidenci vozidel zašlete originál velkého technického průkazu doporučeně na adresu společnosti ESSOX s.r.o., F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice, nebo v případě, že již není k vozidlu vydaný velký technický průkaz, nahrajte kopii/scan osvědčení o registraci vozidla pomocí našeho webového formuláře (www.essox.cz/online-formulare). Zde vyberte typ formuláře: „Zaslání kopie Osvědčení o registraci vozidla“. Vše prosím vyřiďte nejdéle ve lhůtě 40 dnů od uzavření úvěrové smlouvy.

Technický průkaz zkontrolujeme a bude-li vše v pořádku, vydáme vám technický průkaz do vašeho držení, abyste nemusel/a v budoucnu opakovaně žádat o jeho zapůjčení např. pro vyřízení STK.

Proč mám společnosti odesílat originál technického průkazu/kopii/scan osvědčení o registraci vozidla?

V případě úvěrové smlouvy slouží vozidlo společnosti jako zajištění poskytovaných finančních prostředků.

Jak mohu zažádat o zapůjčení technického průkazu?

Potřebujete-li zapůjčit originál technického průkazu (uschovaný u naší společnosti), např. pro potřeby vyřízení technické kontroly, můžete si zažádat o jeho zaslání telefonicky na čísle +420 389 010 422 nebo na e-mailu zakaznickyservis@essox.cz. Technický průkaz vám pošleme doporučeným dopisem do 5 pracovních dnů na vaši korespondenční adresu.

Rozhodnete-li se nás kontaktovat telefonicky za účelem zaslání technického průkazu pro vyřízení technické kontroly, můžete využít náš samoobslužný hlasový automat.
Požádat tak můžete kdykoliv a jednoduše bez nutnosti spojení s operátorem. Před hovorem mějte připravené číslo úvěrové smlouvy (začíná na 90…nebo 400..) a dále je zapotřebí volat z telefonního čísla, které je u nás evidované.

Připomínáme, že zaslání technického průkazu přes hlasový automat lze v současné době využít pouze pro účely vyřízení technické kontroly.

Co mám dělat, objevím-li na vozidle skrytou závadu?

Pokud taková situace nastane, kontaktujte dodavatele automobilu pro uplatnění reklamace. Reklamace předmětu financování ovšem není důvodem k neplacení splátek.

Co mám dělat v případě havárie nebo odcizení automobilu?

V případě vzniku pojistné události kontaktujte co nejdříve Policii ČR (vyžaduje-li to daná situace) a následně nahlaste škodu na pojišťovně. Pojistnou událost nám můžete oznámit prostřednictvím naší zákaznické linky, e-mailem, nebo pomocí online formuláře, který také zároveň slouží jako žádost o vystavení devinkulace (tzn. uvolnění závazku přímo úvěrovému klientovi).
Vaše dotazy rádi zodpovíme také na lince zákaznického servisu +420 389 010 422 nebo e-mailové adrese zakaznickyservis@essox.cz.

Co mám dělat, když jsem špatně odhadl své možnosti a nemám na splátky?

V takovém případě neprodleně kontaktujte naše pracovníky na telefonu +420 389 010 417 nebo na e-mailu spravapohledavek@essox.cz. Společně se dohodneme na dalším postupu, jak situaci řešit. V případě, že nebudete hradit splátky, vystavujete se možným postihům ve formě smluvní pokuty a úrokům z prodlení.

Mám zájem o předčasné doplacení/ukončení smlouvy. Jak mám postupovat?

O předčasné ukončení úvěrové smlouvy můžete požádat jednoduše pomocí online formuláře (vyberte typ formuláře "Předčasné ukončení smlouvy"), prostřednictvím naší zákaznické linky, e-mailem, nebo poštou na adresu naší společnosti.

Na základě vaší žádosti vystavíme předběžnou kalkulaci částky potřebné k doplacení úvěrové smlouvy. Upozorňujeme vás, že za předčasné ukončení smlouvy máme právo požadovat úhradu nákladů s tím spojených.Tyto dodatečné náklady najdete rovněž v zaslané kalkulaci.

Předčasné ukončení, zejména vzhledem k nákladům spojeným s uzavřením smlouvy, neznamená úplné odúročení splátek.

V případě, že jste fyzickou osobou - nepodnikatel, máte nárok na poměrné snížení celkových nákladů s tím, že můžeme požadovat vedle nesplacené jistiny náklady, které nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru jeden rok, nebo není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru.

V případě, že jste fyzickou osobou – podnikatelem nebo právnickou osobou, na vaši žádost vystavíme předběžnou kalkulaci částky potřebné k doplacení úvěrové smlouvy. Souhlas se zaslanou kalkulací, jejíž součástí bude i poplatek za předčasné ukončení podnikatelských úvěrů, který se řídí příslušným Sazebníkem, potvrďte telefonicky na naší Zákaznické lince (389 010 422). Poté vám zašleme Dohodu o ukončení úvěrové smlouvy a fakturu s vyčíslenou částkou potřebnou k doplacení smlouvy. Jeden výtisk Dohody prosím podepište a obratem zašlete zpět na adresu naší společnosti.

Po úhradě vyčíslené částky dojde k ukončení úvěrové smlouvy, o čemž vás budeme písemně informovat. Součástí potvrzení o předčasném ukončení smlouvy budou zároveň informace týkající se povinnosti provedení změny v evidenci vozidel, včetně všech potřebných podkladů, je-li to pro vaši smlouvu relevantní.

Pokud se zaslanou kalkulací nebudete souhlasit, smlouva nebude předčasně ukončena a bude pokračovat dál dle splátkového kalendáře.

První kalkulace částky pro předčasné ukončení je zdarma, každá další je zpoplatněna dle platného Sazebníku. Pokud jste fyzickou osobou - nepodnikatelem, můžeme vám zdarma zaslat tabulku umoření, vztahující se k vaší úvěrové smlouvě.

V případě dotazů se můžete obrátit na naši zákaznickou linku 389 010 422 nebo e-mail zakaznickyservis@essox.cz.

Značkové financování aut

Proč mám společnosti odesílat originál technického průkazu/kopii/scan osvědčení o registraci vozidla?

V případě úvěrové smlouvy slouží vozidlo společnosti jako zajištění poskytovaných finančních prostředků.

Jak mohu zažádat o zapůjčení technického průkazu?

Potřebujete-li zapůjčit originál technického průkazu (uschovaný u naší společnosti), např. pro potřeby vyřízení technické kontroly, můžete si zažádat o jeho zaslání telefonicky na čísle +420 389 010 422 nebo na e-mailu zakaznickyservis@essox.cz. Technický průkaz vám pošleme doporučeným dopisem do 5 pracovních dnů na vaši korespondenční adresu.

Rozhodnete-li se nás kontaktovat telefonicky za účelem zaslání technického průkazu pro vyřízení technické kontroly, můžete využít náš samoobslužný hlasový automat.

Požádat tak můžete kdykoliv a jednoduše bez nutnosti spojení s operátorem. Před hovorem mějte připravené číslo úvěrové smlouvy (začíná na 90…nebo 400..) a dále je zapotřebí volat z telefonního čísla, které je u nás evidované.

Připomínáme, že zaslání technického průkazu přes hlasový automat lze v současné době využít pouze pro účely vyřízení technické kontroly.

Co mám dělat, objevím-li na vozidle skrytou závadu?

Pokud taková situace nastane, kontaktujte dodavatele automobilu pro uplatnění reklamace. Reklamace předmětu financování ovšem není důvodem k neplacení splátek.

Co mám dělat v případě havárie nebo odcizení automobilu?

V případě vzniku pojistné události kontaktujte co nejdříve Policii ČR (vyžaduje-li to daná situace) a následně nahlaste škodu na pojišťovně. Pojistnou událost nám můžete oznámit prostřednictvím naší zákaznické linky, e-mailem, nebo pomocí online formuláře, který také zároveň slouží jako žádost o vystavení devinkulace (tzn. uvolnění závazku přímo úvěrovému klientovi).

Vaše dotazy rádi zodpovíme také na lince zákaznického servisu +420 389 010 422 nebo e-mailové adrese zakaznickyservis@essox.cz.

Co mám dělat, když jsem špatně odhadl své možnosti a nemám na splátky?

V takovém případě neprodleně kontaktujte naše pracovníky na telefonu +420 389 010 417 nebo na e-mailu spravapohledavek@essox.cz. Společně se dohodneme na dalším postupu, jak situaci řešit. V případě, že nebudete hradit splátky, vystavujete se možným postihům ve formě smluvní pokuty a úrokům z prodlení.

Mám zájem o předčasné doplacení/ukončení smlouvy. Jak mám postupovat?

O předčasné ukončení úvěrové smlouvy můžete požádat jednoduše pomocí online formuláře (vyberte typ formuláře "Předčasné ukončení smlouvy"), prostřednictvím naší zákaznické linky, e-mailem, nebo poštou na adresu naší společnosti.

Na základě vaší žádosti vystavíme předběžnou kalkulaci částky potřebné k doplacení úvěrové smlouvy. Upozorňujeme vás, že za předčasné ukončení smlouvy máme právo požadovat úhradu nákladů s tím spojených.Tyto dodatečné náklady najdete rovněž v zaslané kalkulaci.

Předčasné ukončení, zejména vzhledem k nákladům spojeným s uzavřením smlouvy, neznamená úplné odúročení splátek.

V případě, že jste fyzickou osobou - nepodnikatel, máte nárok na poměrné snížení celkových nákladů s tím, že můžeme požadovat vedle nesplacené jistiny náklady, které nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru jeden rok, nebo není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru.

V případě, že jste fyzickou osobou – podnikatelem nebo právnickou osobou, na vaši žádost vystavíme předběžnou kalkulaci částky potřebné k doplacení úvěrové smlouvy. Souhlas se zaslanou kalkulací, jejíž součástí bude i poplatek za předčasné ukončení podnikatelských úvěrů, který se řídí příslušným Sazebníkem, potvrďte telefonicky na naší Zákaznické lince (389 010 422). Poté vám zašleme Dohodu o ukončení úvěrové smlouvy a fakturu s vyčíslenou částkou potřebnou k doplacení smlouvy. Jeden výtisk Dohody prosím podepište a obratem zašlete zpět na adresu naší společnosti.

Po úhradě vyčíslené částky dojde k ukončení úvěrové smlouvy, o čemž vás budeme písemně informovat. Součástí potvrzení o předčasném ukončení smlouvy budou zároveň informace týkající se povinnosti provedení změny v evidenci vozidel, včetně všech potřebných podkladů, je-li to pro vaši smlouvu relevantní.

Pokud se zaslanou kalkulací nebudete souhlasit, smlouva nebude předčasně ukončena a bude pokračovat dál dle splátkového kalendáře.

První kalkulace částky pro předčasné ukončení je zdarma, každá další je zpoplatněna dle platného Sazebníku. Pokud jste fyzickou osobou - nepodnikatelem, můžeme vám zdarma zaslat tabulku umoření, vztahující se k vaší úvěrové smlouvě.

V případě dotazů se můžete obrátit na naši zákaznickou linku 389 010 422 nebo e-mail zakaznickyservis@essox.cz.

×

Společnost ESSOX s.r.o. využívá na svých webových stránkách a ve svých aplikacích cookies.

Cookies jsou soubory, které se ukládají ve vašem zařízení při načtení webové stránky, díky nim můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým pracujete s webovými stránkami, vstřícněji s vámi komunikovat, umožnit vám uzavřít půjčku, odhalit podvodné chování nebo cílit marketingové aktivity. Typy cookies a dobu jejich zpracování naleznete popsané níže, můžete si zde zvolit svou preferovanou variantu. Souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.

Zobrazit nastavení