Pečlivě vybírejte, kde a jak kartu použijete.

Jaké máme u nás nejčastější případy zneužití kreditek nebo na co si dát největší pozor nám prozradila naše kolegyně Jana Vrzáková. Vše se dozvíte v rozhovoru o podobách zneužívání kreditek.

Pečlivě vybírejte, kde a jak kartu použijete.
Jsme srdcaři 14. 08. 2020

Jaké jsou nejčastější způsoby zneužití karty?

Nejčastěji se setkáváme s reklamacemi internetových transakcí, které proběhly u nezabezpečených obchodníků, na podvodných e-shopech nebo se jedná o typy transakcí, kdy klient svou platební kartu u obchodníka sám zaregistruje, nepřečte si však řádně podmínky poskytovaných služeb, odsouhlasí je, a to způsobí, že mu následně mohou být prováděny platby bez jeho potvrzení (předplatné licenčních programů, seznamek apod). Měsíčně řešíme v průměru 10 reklamací transakcí.

Co dělat, když někomu poskytneme omylem údaje o svojí kreditní kartě?

Bezprostředně po zjištění takového omylu, je potřeba kontaktovat vydavatele své karty a požádat o její trvalou blokaci. Tím zabráníte možnému zneužití karty nebo případně dalším „nechtěným“ transakcím, pokud již nějaké proběhly.

Jak reklamovat platbu, když dojde ke zneužit karty?

Kontaktujte Klientskou linku, kde vás operátor informuje, jakým způsobem lze požádat o reklamaci transakce. V ESSOXu může klient platbu reklamovat bez zbytečného odkladu (maximálně však do 30 obchodních dnů) od obdržení výpisu, ve kterém se reklamovaná transakce nachází, a to vyplněním formuláře Reklamace sporné transakce provedené platební kartou. Ten má klient možnost získat stažením na našich webových stránkách, nebo přes náš Zákaznický servis.

K formuláři je dobré přiložit jakékoli dokumenty, prokazující, že k uvedené transakci klient nedal souhlas, nebo k ní dojít nemělo (potvrzení o zrušení členství, účtenka, potvrzení, že klient uhradil zboží/službu jiným způsobem, apod.). Usnadní se tak průběh následného reklamačního řízení.

Jaký proces se odehrává, když dojde k nahlášení zneužití?

Při řešení reklamace je důležitá řada faktorů, a to zda byla platba klientem autorizována tzn. byl zadán PIN nebo jiný ověřovací prvek (např. SMS, biometrika, odemknutí mobilního zařízení při bezkontaktním placení), dále za jakých podmínek byla služba/zboží poskytnuta (tj. odsouhlasené podmínky obchodníka), zda klient dodržel veškeré bezpečnostní zásady při použití karty (chránil si a neposkytl údaje ke kartě a bezpečnostních prvcích třetí osobě)…

Pokud se jedná o reklamaci typu neposkytnutí služby/nedodání zboží, doporučujeme klientům situaci řešit nejprve s obchodníkem. Pokud je komunikace neúspěšná, nebo se nelze s obchodníkem domluvit, lze našim prostřednictvím odeslat do banky obchodníka tzv. Chargeback. Toto odeslání probíhá přes aplikaci karetní společnosti Mastercard a řídí se tak výhradně jejich pravidly. Proto je velice důležitá součinnost klienta, poskytnutí veškerých potřebných dokumentů, které mohou mít vliv na konečný výsledek reklamace a hlavně čas vyřízení. Důležité je nahlásit reklamaci bez zbytečného odkladu. Pravidla pro zaslání chargebacku mají svá časová omezení, lhůty, které je třeba dodržet a při pozdním nahlášení reklamace tak nemůžeme klientovi tuto službu poskytnout. V případě, že klient prohlašuje, že se jedná o jím neautorizovanou transakci provádíme i blokaci karty.

Na co si dát největší pozor?

Důležitá je především prevence, tj. pečlivě vybírat kde a jakým způsobem kartu používám.

  • nikam nezapisovat PIN ke kartě a nenechávat jej u karty
  • chránit nejen svou kartu ale i mobilní zařízení, ve kterých tyto údaje ponechávám (platby mobilem, internetové platby) a nepředávat tyto údaje třetím osobám
  • číst pečlivě obchodní podmínky služby, kterou si prostřednictvím karty platím, objednávám
  • platit výhradně u zabezpečených a spotřebiteli ověřených internetových obchodníků
  • být obezřetní v případě podezřele nízké ceny zboží, služeb ve vybraných e-shopech
  • dávat pozor na podvodné emaily nebo zprávy, které se snaží vylákat od vás data o kartě
  • při platbě kartou v obchodě dávat přednost bezkontaktnímu placení
  • provést blokaci karty ihned po ztrátě, odcizení nebo při podezření na zneužití karty
  • pravidelně kontrolovat svůj výpis, případně SMS zprávy

V USA je poměrně běžné, že při platbě v restauraci dáváte svou kartu číšníkovi, který jí odnese a po zaplacení přinese zpátky. Naopak u nás se doporučuje kartu nevydávat z ruky. Mají karty více zabezpečené nebo je to spíše o důvěře?

Právě naopak. Obchodníci mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) jsou podstatně rizikovější. Neplatí pro ně pravidla a regulatorní požadavky, které nám nařizuje např. Evropská Unie a tak případné zneužití karty na těchto místech je daleko větší! Právě tam se setkává klient se zastaralými terminály, kde probíhá načtení údajů o kartě přes magnetický proužek. Takto získaná data pak útočníci použijí na výrobu padělku karty, prostřednictvím kterých může dojít k nepovoleným nákupům a výběrům.

Transakce v takto rizikových zemích jsou v ESSOXu pravidelně monitorovány, ať už při nastavování samotného Fraud monitoringu, tak i při následné investigaci a obvolávání klientů, které mají v kompetenci vybraní operátoři Zákaznického servisu.

Nedovolte tedy obsluze, ať už v restauraci, obchodě nebo hotelu, odejít a provádět platby bez vaší přítomnosti.

Jaké nejbizarnější zneužití karty si pamatujete?

Jednalo se o reklamaci transakce klienta, který nám do popisu důvodu reklamace obsáhle uvedl, že výběr z bankomatu inkriminovaný den skutečně nemohl provést, jelikož předchozí den snědl velkou porci třešní, zvaných „chrupek“ a byl tak uvězněn za zdmi své toalety…

 

 

 

 

 

Jana Vrzáková,
Vedoucí týmu Back Office Správa smluv - kreditní karty

×

Společnost ESSOX s.r.o. využívá na svých webových stránkách a ve svých aplikacích cookies.

Cookies jsou soubory, které se ukládají ve vašem zařízení při načtení webové stránky, díky nim můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým pracujete s webovými stránkami, vstřícněji s vámi komunikovat, umožnit vám uzavřít půjčku, odhalit podvodné chování nebo cílit marketingové aktivity. Typy cookies a dobu jejich zpracování naleznete popsané níže, můžete si zde zvolit svou preferovanou variantu. Souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.

Zobrazit nastavení