ES-KLÍČ

Zabezpečení internetových plateb

Nejvyšší zabezpečení vašich plateb kartou na internetu

Představujeme vám mobilní aplikaci ES-KLÍČ, která chrání a ověřuje 3D Secure platby vaší kartou na internetu. S ES-KLÍČem můžete transakce potvrzovat jednoduše, např. otiskem prstu. 

Pokud nemáte možnost ES-KLÍČ využívat, 3D Secure platbu na internetu potvrdíte jako dosud, opsáním jednorázového SMS kódu a nově ještě zadáním tzv. ePINu. ePIN je nový bezpečnostní prvek, statický kód, který vám zašleme v SMS po aktivaci služby plateb kartou na internetu.

Stažení a používání aplikace ES-KLÍČ, stejně jako využívání ePINu je pro vás samozřejmě zdarma.

Pro aktivaci plateb kartou na internetu volejte naši Zákaznickou linku +420 389 010 422. 

Výhody mobilní aplikace ES-KLÍČ

ES-KLÍČ nahrazuje ověřovací SMS kódy. 

3D Secure platby kartou na internetu potvrdíte jednoduše vašimi biometrickými údaji.

Když bude váš mobil off-line, zaplatíte prostřednictvím QR kódu.

Jak používat ES-KLÍČ?

Přehrajte si náš videonávod

 

 

 • nejdříve si stáhněte aplikaci ES-KLÍČ do svého mobilu z obchodů Google Play nebo App Store

Podívejte se:

 • jak si zaregistrovat svou kreditní kartu od ESSOXu do aplikace ES-KLÍČ
 • jak potvrzovat online platby ve svém telefonu
 • nebo jak postupovat, když máte telefon bez internetu.

Co vás nejčastěji zajímá

Co je ePIN, k čemu slouží?

ePIN je:

 • nový bezpečnostní prvek pro potvrzování plateb kartou na internetu (přesněji 3D Secure plateb)
 • 4místný statický kód
 • zajišťuje druhý faktor vašeho ověření při platbách na internetu, proto doporučujeme si ho zapamatovat.

Jak ePIN používat?

 • Platby na internetu (3D Secure transakce) potvrdíte jako dosud opsáním jednorázového SMS kódu a nově ještě zadáním ePINu. 

Kde ePIN získám?

 • ePIN vám pošleme v SMS následující pracovní den po té, co si aktivujete služby plateb kartou na internetu, a to na mobilní číslo registrované k vaší kartě.

Jestli ePIN nemáte, pro jeho převydání volejte Zákaznickou linku +420 389 010 422.

Co dělat, když se mi zablokuje ověření internetových plateb ePINem/SMS kódem?

Pro ověřování 3D Secure plateb použijte mobilní aplikaci ES-KLÍČ, dostupnou na Google PlayApp Store.

Jestli ePIN nemáte, pro převydání volejte naši Zákaznickou linku +420 389 010 422.

Kdy se způsob ověření ePINem/jednorázovým SMS kódem zablokuje?

 • Zadání ePINu a SMS kódu při ověření 3D Secure platby můžete opakovat maximálně 3x.
 • V případě, že při ověření platby zadáte chybně jednorázový SMS kód, můžete požádat o jeho opakované odeslání stisknutím tlačítka „ZNOVU ZASLAT SMS“.
 • Standardní doba doručení SMS je do 15 sekund, v závislosti na dostupnosti a propustnosti mobilní sítě operátora.
 • Po 3 neúspěšných pokusech zadání ePINu nebo jednorázového SMS kódu bude vaše telefonní číslo dočasně zablokováno pro ověření platby do následujícího dne.

Co je ES-KLÍČ? Co je UPIN?

 • ES–KLÍČ je mobilní aplikace pro potvrzování 3D Secure plateb na internetu kreditní kartou ESSOX. Potvrzování transakcí probíhá formou otisku prstu a/ nebo zadáním kódu UPIN, který si sami v ES-KLÍČi vytvoříte.
 • ES-KLÍČ je dostupný zdarma na:

 

Kreditní karta může být zaregistrována pouze v jedné aplikaci ES-KLÍČ. To znamená, že pokud máte aplikaci staženou na více mobilních telefonech, kartu přidáte pouze do jedné z nich. Zkusíte-li registrovat kartu do jiného mobilu, karta se na původním telefonu automaticky vymaže.

Jak ES-KLÍČ aktivovat?

Po stažení aplikace ES-KLÍČ do mobilu ji aktivujete tím, že do ní nahrajete údaje k vaší kreditní kartě, kterou budete chtít platit na internetu.

Při přidávání karty vás ES-KLÍČ vyzve k zadání:

 • čísla kreditní karty,
 • telefonního čísla, které máte u nás registrované. V případě, že zadáte jiné telefonní číslo, aplikace ES-KLÍČ vaši kartu nepřijme,
 • jednorázového SMS kódu, který vám bude doručený na telefonní číslo registrované ke kartě,
 • UPINu - čtyřmístného číselného bezpečnostního kódu, který si v ES-KLÍČi sami vytvoříte,
 • k výběru způsobu ověřování 3D Secure transakcí - otisk prstu a/nebo zadání UPINu.

ES-KLÍČ vám nabídne možnost biometrického ověření 3D Secure plateb otiskem prstu v telefonu pouze v případě, že váš mobilní telefon tuto funkčnost podporuje a současně už máte otisk prstu v telefonu uložený. V opačném případě možnost volby biometrického ověření nebude nabídnutá.

Po úspěšném přidání karty do ES-KLÍČe se vám při 3D Secure nákupu automaticky v mobilu nabídne možnost ověření platby aplikací ES-KLÍČ.

Co je UPIN?

 • Čtyřmístný uživatelský kód, který si sami vytvoříte v ES-KLÍČi.
 • Je určený výhradně pro potvrzování vašich 3D Secure plateb na internetu.
 • Z bezpečnostních důvodů doporučujeme nastavit hodnotu UPIN na jinou hodnotu, než je váš PIN ke kreditní kartě.

 

Jak ES-KLÍČ používat v on-line i off-line režimu telefonu?

Jak ES-KLÍČ používat v on-line režimu telefonu?

Pokud jste si aktivovali mobilní aplikaci ES-KLÍČ pro ověření 3D Secure transakcí na internetu a používáte mobilní data, při samotné platbě vás aplikace vyzve k jejímu potvrzení.

 • Platbu pak v ES-KLÍČi potvrdíte způsobem, který jste si vybrali při aktivaci aplikace, tj. otiskem prstu a/nebo UPINem (uživatelský PIN pro ES-KLÍČ).
 • V případě, že výzva pro ověření platby do ES-KLÍČe nedorazila, můžete požádat o opakované zaslání stisknutím tlačítka „ZNOVU ZASLAT NOFITIKACI“.

Případně lze aplikaci přepnout do off-line režimu. Pokud k ověření transakce nemůžete použít mobilní aplikaci, zvolte záložní způsob a na platební stránce klikněte na odkaz „Ověřit prostřednictvím SMS“.

Jak ES-KLÍČ používat v off-line režimu telefonu?

 • Naskenujte ES-KLÍČem QR kód nebo přepište Záložní kód zobrazený na platební stránce, potvrďte vámi zvoleným způsobem ověření (otisk prstu a/nebo UPIN) a výsledný číselný kód zobrazený v aplikaci přepište na platební stránku do pole „Zde zadejte offline kód“.

Pokud k ověření transakce nemůžete použít mobilní aplikaci, zvolte záložní způsob a na platební stránce klikněte na odkaz „Ověřit prostřednictvím SMS“.

Zablokoval se mi ES-KLÍČ. Co mám udělat?

Pokud ES-KLÍČ zablokujete:

 • V on-line režimu: karta je z aplikace automaticky vymazaná a je nutná nová registrace karty. Novou registraci karty je možné provést ihned.
 • V off-line režimu: aplikace bude zablokovaná do druhého dne, kdy dojde k automatickému odblokování. Jakmile se vrátíte do on-line režimu, dojde současně k výmazu karty z aplikace. Kartu lze do ES-KLÍČe opět přidat.

Alternativně můžete transakci potvrdit zadáním ePINu a jednorázového SMS kódu.

Jak bezpečně platit na internetu

Mám ES-KLÍČ

 • Aktivujte aplikaci vložením požadovaných údajů, nastavte si způsob potvrzování plateb a zvolte si vlastní 4-místný bezpečnostní kód UPIN.
 • Nyní se vám automaticky při 3D Secure nákupu nabídne možnost ověření platby aplikací ES-KLÍČ.

Nemám ES-KLÍČ

 • Pro potvrzení 3D Secure platby zadejte jednorázový SMS kód, který vám při každé platbě zašleme na vaše telefonní číslo.
 • Pro bezpečné dokončení transakce vložte ještě ePIN, který jsme vám přidělili při aktivaci plateb kartou na internetu.

REGISTRACE KARTY DO ES-KLÍČE

MÁM TELEFON S INTERNETEM

MÁM TELEFON BEZ INTERNETU