Environmentální udržitelnost

Zpět

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Je tak nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb, protože měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě. Společnost ESSOX se svou aktivitou podílí na snížení uhlíkové stopy nejen vlastní, ale i ve finanční skupině Société Générale, do které patří.

Plán řízení uhlíkové stopy společnosti ESSOX stanovuje závazek pro měření, sledování a snižování uhlíkové stopy. Prostřednictvím tohoto plánu chce naše společnost dlouhodobě snižovat svůj dopad na životní prostředí. Součástí plánu je postup pro řízení uhlíkové stopy společnosti, dále cíle snižování emisí CO2 a stejně tak i akční plán pro dosažení tohoto snižování ve stanoveném období. Kromě toho plán vyhodnocuje kvalitu zpracovaných dat, metody sběru dat a představuje konkrétní body, které se v této oblasti mohou postupně vylepšovat.

Firemní politika v oblasti klimatických změn

Společnost ESSOX s.r.o. převezme odpovědnost za emise CO2 vyplývající z jejích obchodních činností a aktivit. Tato odpovědnost spočívá v následujících zásadách:

ESSOX se zavazuje snižovat dopad na klima stanovením ambiciózních, ale realistických cílů snižování emisí. Tyto cíle představují plánovací nástroj k řízení snižování emisí uhlíku v celé organizaci. Kromě toho, že tyto cíle slouží ke zmírnění změny klimatu, pomáhají snižovat obchodní a reputační riziko spojené s klimatickými výzvami, pomáhají dosahovat úspor nákladů, stimulují inovace organizace a připravují organizaci na jakékoli budoucí povinné požadavky a regulaci vykazování emisí.

Celý Plán řízení uhlíkové stopy společnosti ESSOX si můžete přečíst tady. 

Standard pro odpovědné hospodaření s uhlíkovou stopou bude určován CFM certifikací - Carbon Footprint Management od neziskové organizace Preferred by Nature

 

×

Společnost ESSOX s.r.o. využívá na svých webových stránkách a ve svých aplikacích cookies.

Cookies jsou soubory, které se ukládají ve vašem zařízení při načtení webové stránky, díky nim můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým pracujete s webovými stránkami, vstřícněji s vámi komunikovat, umožnit vám uzavřít půjčku, odhalit podvodné chování nebo cílit marketingové aktivity. Typy cookies a dobu jejich zpracování naleznete popsané níže, můžete si zde zvolit svou preferovanou variantu. Souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.

Zobrazit nastavení