Jak mohu předčasně doplatit/ukončit smlouvu na automobil?

Zpět

Pokud chcete smlouvu předčasně doplatit a ukončit, pošlete nám písemnou žádost o předčasné ukončení e-mailem, faxem, nebo poštou na adresu naší společnosti.

Na základě této žádosti vám vystavíme předběžnou kalkulaci, za kterou je možné smlouvu předčasně ukončit.

Upozorňujeme, že za předčasné ukončení smlouvy máme právo požadovat úhradu nákladů s tím spojených. Tyto dodatečné náklady najdete v zaslané kalkulaci.

Poplatek za předčasné ukončení u podnikatelských úvěrů se řídí příslušným Sazebníkem. Předčasné ukončení, zejména díky nákladům spojeným s uzavřením smlouvy, v žádném případě neznamená úplné odúročení splátek.

V případě, že jste fyzickou osobou - nepodnikatel, máte nárok na poměrné snížení celkových nákladů s tím, že věřitel (ESSOX) může požadovat vedle jistiny jen objektivně vynaložené náklady, které nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru jeden rok, nebo není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru.

Souhlas se zaslanou kalkulací potvrďte telefonicky na čísle +420 389 010 422. Poté vám zašleme dohodu o ukončení a vystavíme finální fakturu k zaplacení. Jakmile částku uhradíte a doručíte nám jednu podepsanou dohodu, zašleme vám obratem písemné potvrzení o předčasném doplacení smlouvy spolu s technickým průkazem.

Pokud byste se zaslanou kalkulací nesouhlasili, smlouva bude pokračovat dál dle splátkového kalendáře.

První kalkulaci máte zdarma, za každou další si účtujeme poplatek 1 000 Kč.

Společnost ESSOX s.r.o. využívá na svých webových stránkách a ve svých aplikacích cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“, nebo kamkoliv mimo lištu, souhlasíte s využíváním všech cookies. Více informací o používaných cookies a jejich nastavení naleznete zde.