Kodex chování Skupiny SG

Zpět

"Bezúhonné chování každého z nás v každodenní činnosti má zcela zásadní význam. Jedná se o středobod naší obchodní činnosti coby zodpovědných bankéřů i středobod naší ambice být bankou postavenou na vztazích s našimi klienty a na jejich důvěře. V konkurenčním a rychle se vyvíjejícím prostředí, kde technologie mění jak naše podnikání, tak celé hospodářství, a kde regulační úřady i naši klienti vyžadují vyšší míru transparentnosti, vyšší úroveň etických norem chování a širší dialog, je to právě naše firemní kultura, která nám umožní vyniknout nad ostatní. Tato kultura, vycházející ze společné historie a sdílených hodnot i způsobů jednání, je tím, co nás spojuje a vede na cestě našeho podnikání. Právě etickým a zodpovědným jednáním a naplňováním závazků plynoucích z našeho kodexu chování budeme postupovat v souladu se zájmy Skupiny, jejích zaměstnanců, klientů a akcionářů, i s její dlouhodobou pověstí."

FRÉDÉRIC OUDÉA, Generální ředitel Société Générale

Citatace z Kodexu chování skupiny, celý kodex najdete v tomto dokumentu

×

Společnost ESSOX s.r.o. využívá na svých webových stránkách a ve svých aplikacích cookies.

Cookies jsou soubory, které se ukládají ve vašem zařízení při načtení webové stránky, díky nim můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým pracujete s webovými stránkami, vstřícněji s vámi komunikovat, umožnit vám uzavřít půjčku, odhalit podvodné chování nebo cílit marketingové aktivity. Typy cookies a dobu jejich zpracování naleznete popsané níže, můžete si zde zvolit svou preferovanou variantu. Souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.

Zobrazit nastavení