Společensky odpovědná firma

Zpět

Není nám to jedno. Vůči společnosti, ve které působíme, cítíme odpovědnost, a tak se i my v ESSOXu snažíme přistupovat s respektem ke svým zaměstnancům a s úctou k prostředí, ve kterém podnikáme.

Díky našemu společnému nadšení se často pouštíme do různých dobročinných akcí a pomáháme, kde se dá. Od roku 2018 jsme ve spolupráci s hasičským záchranným sborem rozběhli nový projekt Společně bezpečně na podporu vzdělávání dětí. Prostřednictvím společných snídaní, akcí a sportovních utkání jsme vybrali nemalé příspěvky na podporu charitativních organizací a nadací a nezaostáváme ani v oblasti ochrany životního prostředí! V roce 2016 jsme se přestěhovali do energeticky úsporných budov, poctivě třídíme odpad, pořídili jsme si tři včelí úly a podporujeme i ekologické akce, které pořádá společnost KB.

Svou odpovědnost cítíme také vůči svým zákazníkům, zaměstnancům i obchodním partnerům. Ze všech sil se snažíme budovat dobré vztahy, poskytovat kvalitní služby a dodržovat zásady, které naše společnost ctí již přes 25 let.

V rámci společensky odpovědné firmy

...naplňujeme Memorandum České leasingové a finanční asociace

Přijali jsme a při poskytování spotřebitelských úvěrů plníme Memorandum České leasingové a finanční asociace. Jako její člen čerpáme ze zkušeností ostatních a předáváme je dál.

Více o České leasingové a finanční asociaci se dočtete na www.clfa.cz.

...patříme mezi uživatele registru NRKI

Abychom předcházeli nezodpovědnému zadlužování, aktivně nahlížíme do Nebakovního registru klientský informaci zájmového sdružení Czech Non-Banking Credit Bureau, který poskytuje věřitelským subjektům informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů.

Aktuální informační memorandum NRKI najdete zde.

...jsme členem sdružení SOLUS

Patříme mezi zakladatele zájmového sdružení právnických osob SOLUS, které přispívá k odpovědnému úvěrování a prevenci předlužování spotřebitelů.

Více o tomto sdružení se dozvíte v Poučení o registrech SOLUS nebo na www.solus.cz.

...respektujeme Chartu ombudsmana skupiny KB

Nezávislý ombudsman je mimořádný kontrolní institut, pověřený hledáním smírného řešení některých reklamací nebo stížností klientů obchodních společností skupiny Komerční banky.

Aktuálně v rámci skupiny Komerční banky využíváme služby ombudsmanky prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., která je odbornicí v oboru finančního, daňového a pojišťovacího práva. Od roku 1975 působí na Univerzitě Karlově, Právnické fakultě a v současné době zastává funkci vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy. V letech 1999 až 2006 byla členkou Legislativní rady vlády ČR.

V současnosti je členkou vědecké rady Univerzity Karlovy, Právnické fakulty, členkou vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity, členkou rady Národního technického muzea v Praze, členkou rozkladové komise České národní banky, členkou Etického výboru České asociace pojišťoven, členkou Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem, rozhodkyní a emeritní předsedkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a místopředsedkyní Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

Jako ocenění za její celoživotní dílo v oboru finančního práva a finanční vědy a za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost jí v roce 2020 udělil rektor Univerzity Karlovy stříbrnou medaili Univerzity Karlovy.​   

Chartu ombudsmana si můžete přečíst zde.

...podporujeme CSR aktivity

Přispíváme na činnost Nadace Jistota i jiných neziskových organizací. Mezi projekty, které zastřešujeme, patří i spolupráce s Jihočeským Hasičským záchranným sborem na projektu Společně bezpečně.

×

Společnost ESSOX s.r.o. využívá na svých webových stránkách a ve svých aplikacích cookies.

Cookies jsou soubory, které se ukládají ve vašem zařízení při načtení webové stránky, díky nim můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým pracujete s webovými stránkami, vstřícněji s vámi komunikovat, umožnit vám uzavřít půjčku, odhalit podvodné chování nebo cílit marketingové aktivity. Typy cookies a dobu jejich zpracování naleznete popsané níže, můžete si zde zvolit svou preferovanou variantu. Souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.

Zobrazit nastavení