Whistleblowing

Právo podat oznámení

Zpět

Při našem podnikání dodržujeme etické zásady a právní normy, ke svým obchodním partnerům i zákazníkům přistupujeme s respektem. V případě jejich porušení je možné podat oznámení formou Whistleblowingu.
S podaným oznámením mají možnost seznámit se pouze níže uvedené osoby, čímž zaručujeme oznamujícímu naprostou důvěrnost. Oznámení lze podat ústně, písemně nebo ho lze přijmout osobně.

Pro podání Whistleblowingu můžete využít tuto e-mailovou adresu:

chciucinitoznameni@essox.cz (vnitřní oznamovací systém společnosti ESSOX s.r.o.) nebo se můžete přímo obrátit na příslušné osoby odpovídající za řešení Whistleblowing oznámení, a to na:


Naši odpověď vám zašleme na e-mailovou adresu, ze které nám byl podnět doručen.

Mimo prostředí společnosti ESSOX, s.r.o. můžete rovněž Whistleblowing oznámení podat na Ministerstvo spravedlnosti, jakožto na pověřený veřejný orgán za řešení Whistleblowing oznámení, v případě oznámení dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu, je příslušným orgánem k přijetí oznámení Finanční analytický úřad.

×

Společnost ESSOX s.r.o. využívá na svých webových stránkách a ve svých aplikacích cookies.

Cookies jsou soubory, které se ukládají ve vašem zařízení při načtení webové stránky, díky nim můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým pracujete s webovými stránkami, vstřícněji s vámi komunikovat, umožnit vám uzavřít půjčku, odhalit podvodné chování nebo cílit marketingové aktivity. Typy cookies a dobu jejich zpracování naleznete popsané níže, můžete si zde zvolit svou preferovanou variantu. Souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.

Zobrazit nastavení