Máte neviditelnou uhlíkovou stopu? A je vskutku tak neviditelná?

S pojmem uhlíková stopa se setkáváme stále častěji. Vyjadřuje celkovou míru emisí skleníkových plynů, která je vyprodukována přímou nebo nepřímou činností jednotlivce, organizace, nebo třeba výrobku. Změřit můžeme například i uhlíkovou stopu rockového koncertu, své dovolené nebo zahradní sauny.

Máte neviditelnou uhlíkovou stopu? A je vskutku tak neviditelná?
EKO 04. 08. 2023

Dnes je už zcela běžné uvádět produkci CO2 třeba v reklamně na automobily a čeká nás povinnost uvádět uhlíkovou stopu i na obalech potravin. Většina z nás již ví, že každá činnost člověka má na naši planetu dopady, a že svým přístupem k životnímu prostředí můžeme svou uhlíkovou stopu ovlivnit.

Na individuální úrovni měří uhlíková stopa emise spojené s našimi každodenními činnostmi, jako je spotřeba elektřiny, doprava, stravování nebo nakupování.

U firem a organizací je měření uhlíkové stopy trochu složitější. Můžeme se u nich totiž setkat i s takzvanou neviditelnou uhlíkovou stopou. Ta zohledňuje skutečnost, že ne všechny emise jsou přímo spojovány s provozními procesy firem nebo s jejich výrobky.

Neviditelná uhlíková stopa vzniká například v celém dodavatelském řetězci, při dopravě zboží i surovin na jeho výrobu, při nakládání s odpady či likvidaci výrobku po skončení jeho životnosti. Neviditelná uhlíková stopa zkrátka zohledňuje celý životní cyklus produktu nebo služby, včetně výroby, distribuce, používání a likvidace.

Boj o záchranu planety, například snížením osobní uhlíkové stopy, znamená změnu přístupu k životu u každého z nás. Začít můžete například v každodenní dopravě. Volte chůzi pěšky či jízdu na kole, případně městskou hromadnou dopravu. Individuální doprava automobilem by měla být až na posledním místě. Snižte počet letů, protože produkce skleníkových plynů leteckou dopravou je enormní. Můžete investovat do zateplení svého domu, instalace ekologických zdrojů energie či účinnějších a úspornějších zařízení v domácnosti. Zamyslete se nad odpovědnou spotřebou, protože nejméně škodlivý odpad je ten, který vůbec nevznikne. Ten zbylý je vhodné vytřídit a recyklovat. Vzdělávejte se a šiřte informace dále svým přátelům a známým.

Pamatujte, že každý krok směrem ke snižování uhlíkové stopy, ať je malý či velký, má významný dopad. Důležité je začít a postupně provádět změny ve svém životním stylu, které jsou udržitelné a dlouhodobé.

 

Zajímá vás, jak jdeme na snížení uhlíkové stopy u nás v ESSOXu? Podívejte se na Plán řízení uhlíkové stopy i firemní politiku v oblasti klimatických změn.

×

Společnost ESSOX s.r.o. využívá na svých webových stránkách a ve svých aplikacích cookies.

Cookies jsou soubory, které se ukládají ve vašem zařízení při načtení webové stránky, díky nim můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým pracujete s webovými stránkami, vstřícněji s vámi komunikovat, umožnit vám uzavřít půjčku, odhalit podvodné chování nebo cílit marketingové aktivity. Typy cookies a dobu jejich zpracování naleznete popsané níže, můžete si zde zvolit svou preferovanou variantu. Souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.

Zobrazit nastavení