Důsledky nedodržení závazku

Zpět

Podmínky pro klienty čerpající spotřebitelské úvěry a hotovostní půjčky poskytované společností ESSOX.

Neuhradíte-li měsíční splátku nebo dlužnou částku (včetně plateb při okamžité splatnosti) včas, budete mít povinnost hradit:

Neuhradíte-li včas měsíční splátku tvořenou splátkou jistiny, úroku a pojistného poplatku (bylo-li sjednáno placené pojištění), zaplatíte nám jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z dlužné měsíční splátky.

Pokud se ocitnete současně v prodlení i s další měsíční splátkou, vzniká vám nově povinnost zaplatit smluvní pokutu z této další měsíční splátky, která nebyla zaplacena ke svému Datu splatnosti. Další smluvní pokutu z dřívější měsíční splátky, se kterou jste stále v prodlení, však již neplatíte.

Ocitnete-li se v prodlení s úhradou jiné Dlužné částky, než je měsíční splátka, vzniká vám povinnost platit smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž jste v prodlení.  Důsledky z toho vyplývající jsou podrobněji popsány v  Podmínkách.

Dostanete-li se do prodlení s úhradou tří a více měsíčních splátek a neuhradíte-li veškeré Dlužné částky ani poté, co vás k zaplacení vyzveme a poskytneme vám k tomu lhůtu alespoň 30 dnů, můžeme prohlásit jistinu úvěru za okamžitě splatnou. V takovém případě se stává jistina úvěru splatnou ke dni uvedenému v oznámení o okamžité splatnosti, které vám zašleme společně s vyčíslením dlužné částky. Po prohlášení jistiny úvěru za splatnou po vás nadále nebudeme požadovat placení smluvního úroku (roční úrokové sazby) z jistiny úvěru; povinnost zaplatit dříve splatný úrok a nadále platit smluvní pokutu a úrok z prodlení z částky, ohledně níž jste v prodlení, tím však není dotčena.

 

Pro klienty využívající financování automobilů od společnosti ESSOX

Neuhradíte-li měsíční splátku nebo dlužnou částku (včetně plateb při okamžité splatnosti) včas, budete mít povinnost hradit:

Ocitnete-li se v prodlení s úhradou  Dlužné částky, vč. měsíční splátky, vzniká vám povinnost platit smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž jste v prodlení.  Důsledky z toho vyplývající jsou podrobněji popsány v  Podmínkách.

Dostanete-li se do prodlení s úhradou tří a více měsíčních splátek a neuhradíte-li veškeré Dlužné částky ani poté, co vás k zaplacení vyzveme a poskytneme vám k tomu lhůtu alespoň 30 dnů, můžeme prohlásit jistinu úvěru za okamžitě splatnou. V takovém případě se stává jistina úvěru splatnou ke dni uvedenému v oznámení o okamžité splatnosti, které vám zašleme společně s vyčíslením dlužné částky. Po prohlášení jistiny úvěru za splatnou po vás nadále nebudeme požadovat placení smluvního úroku (roční úrokové sazby) z jistiny úvěru; povinnost zaplatit dříve splatný úrok a nadále platit smluvní pokutu a úrok z prodlení z částky, ohledně níž jste v prodlení, tím však není dotčena.

×

Společnost ESSOX s.r.o. využívá na svých webových stránkách a ve svých aplikacích cookies.

Cookies jsou soubory, které se ukládají ve vašem zařízení při načtení webové stránky, díky nim můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým pracujete s webovými stránkami, vstřícněji s vámi komunikovat, umožnit vám uzavřít půjčku, odhalit podvodné chování nebo cílit marketingové aktivity. Typy cookies a dobu jejich zpracování naleznete popsané níže, můžete si zde zvolit svou preferovanou variantu. Souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.

Zobrazit nastavení