Kodex ochrany proti korupci a zneužívání pravomoci

veřejného činitele

Zpět

Skupina Société Générale, jejíž součástí je i skupina ESSOX, vykonává veškerou svou činnost eticky a v souladu s příslušnými zákony, včetně zákonů potírajících korupci, úplatky a zneužívání pravomoci.

Úplatky, korupce a zneužívání pravomoci patří mezi významné příčiny chudoby a neuspokojivého a nesprávného rozdělení blahobytu. Tyto jevy rovněž brání hospodářskému rozvoji a přispívají k politické a společenské destabilizaci států. Všeobecně se považují za závažné trestné činy.

Spáchání trestného činu zahrnujícího korupci či zneužití pravomoci s sebou může nést velmi závažné právní (trestněprávníi občanskoprávní) a finanční důsledky a vážně poškodit pověst i schopnost jakékoliv firmy nadále provozovat svou výdělečnou činnost, pokud by se na takovém jednání podílela. Proti společnosti ve skupině Société Générale by rovněž mohlo být zahájeno disciplinární a správní řízení (pro nedodržení pravidel) francouzským úřadem pro dohled a řešení krizí (ACPR), francouzským úřadem pro boj proti korupci (AFA) či příslušným regulátorem naší země (ať již proto, že v takové zemi Société Générale působí, nebo kvůli mezinárodní působnosti některých předpisů, např. FCPA ve Spojených státech nebo UKBA ve Velké Británii).

Justiční orgány po celém světě jsou v potírání korupce a zneužívání pravomoci stále aktivnější, nejen ve vztahu k firmám, ale také k jejich zaměstnancům. Z tohoto důvodu by jakákoliv osoba zaměstnaná ve ESSOXu (skupině Société Générale - člen vedení, řadový zaměstnanec, brigádník, zaměstnanec na zahraniční stáži (VIE), apod.), která by spáchala nebo se jakýmkoliv způsobem přímo či nepřímo podílela (např. formou spoluúčasti) na korupčním jednání či zneužití pravomoci během plnění svých pracovních povinností, nesla za takové jednání osobní zodpovědnost a vystavovala se riziku tvrdého trestněprávního postihu. V některých případech může být odpovědnost za takové jednání připisována i společnosti Société Générale. Pokud by zaměstnanec ESSOXu vědomě ignoroval („záměrná slepota“) korupční jednání páchané jinou osobou jednající jménem společnosti, nesl by takový zaměstnanec a případně celá společnost za takové nekonání trestní odpovědnost. Tento Kodex ochrany proti korupc a zneužívání pravomoci veřejného činitele („Protikorupční kodex“) tvoří součást interních předpisů a musejí se s ním seznámit všichni zaměstnanci Société Générale ve Francii i ostatních zemích, stejně jako jakékoliv třetí strany, které vykonávají činnost pro Société Générale.

Skupina Société Générale netoleruje korupční jednání ani zneužívání pravomoci v jakékoliv podobě(1). Boj proti úplatkům, korupci a zneužití pravomoci vyžaduje příkladné chování od všech zaměstnanců skupiny tak, aby byla posílena důvěra ze strany klientů, akcionářů, veřejných orgánů, zaměstnanců i dalších zainteresovaných stran (nevládní organizace, veřejné mínění, apod.). Tento Protikorupční kodex je zaměstnancům skupiny k dispozici jako referenční dokument, pomáhá při rozpoznávání situací, které mohou představovat riziko uplácení, korupce či zneužití pravomoci v každodenních činnostech, a poskytuje návod, jak se v takových situacích správně zachovat. Kodex obsahuje řadu názorných příkladů situací, v nichž se zaměstnanci Société Générale mohou ocitnout. Vedle tohoto Protikorupčního kodexu musejí zaměstnanci Société Générale znát pokyny a místně příslušné zásady, které se na ně v jednotlivých zemích vztahují. Zaměstnanci musejí absolvovat školení zaměřené na boj proti korupci a zneužívání pravomoci v souladu s požadavky Société Générale.

Znění celého kodexu a konkrétní příklady chování požadovaného od zaměstnanců Société Générale, definici korupce a zneužití pravomoci plus jejich příklady jsou uvedé v tomto dokumentu

×

Společnost ESSOX s.r.o. využívá na svých webových stránkách a ve svých aplikacích cookies.

Cookies jsou soubory, které se ukládají ve vašem zařízení při načtení webové stránky, díky nim můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým pracujete s webovými stránkami, vstřícněji s vámi komunikovat, umožnit vám uzavřít půjčku, odhalit podvodné chování nebo cílit marketingové aktivity. Typy cookies a dobu jejich zpracování naleznete popsané níže, můžete si zde zvolit svou preferovanou variantu. Souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.

Zobrazit nastavení