Reklamační řád

Zpět

Tento reklamační řád upravuje způsob a postup při vyřizování stížností klientů společnosti ESSOX s.r.o., F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice, IČO 26764652 (dále jen společnost), zákaznický servis: 389 010 422, www.essox.cz. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12814.

Prostřednictvím stížnosti můžete společnosti vytknout nesprávnost v její činnosti, v jejím postupu nebo v chování jejích zaměstnanců. Můžete se tímto domáhat ochrany svých práv a právem chráněných zájmů a/nebo vyjádřit nesouhlas s úkonem společnosti.

Není důležité, jak jste podání označili. Společnost postupuje obdobně podle tohoto řádu bez ohledu na označení podání. Stížnost dále také označujeme jako podání.

Stížnosti přijaté do společnosti vyřizuje tým specializovaný na Vztahy s klienty. Za stížnost nepovažujeme pouhou žádost o informace, vyjasnění či službu i přesto, že je adresována na oddělení Vztahy s klienty. Za stížnost se nepovažují zejména podání v záležitostech, které byly nebo jsou předmětem soudního řízení, podnětem k zahájení správního, trestního řízení, podání v probíhajícím správním, trestním a jiném řízení, případně v průběhu řízení o řádném či mimořádném opravném prostředku ve správním řízení.

Náležitosti podání

Stížnost můžete podat písemně poštou, e-mailem nebo telefonicky.

Podání je potřeba doručit na tyto kontakty:
Kontaktní adresa Společnosti: ESSOX s.r.o., Vztahy s klienty, F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice
E-mailová adresa: vztahysklienty@essox.cz
Telefonní číslo: +420 389 010 422 (Zákaznický servis společnosti ESSOX s.r.o.)
Při telefonickém podání je společnost oprávněna hovory nahrávat.
Obsah podání:

Anonymní podání, pokud je přezkoumatelné s ohledem na identifikaci konkrétního problému (číslo smlouvy, identifikace osoby apod.), řešíme také.

Potvrzení přijetí podání

Je-li podání zasláno na e-mailovou adresu společnosti, je vám automaticky zasíláno e-mailové potvrzení o jeho doručení.

Řešení podání

Nebude-li vaše stížnost vyřešena ihned při telefonickém hovoru, budeme vás informovat o jejím vyřízení telefonicky nebo písemně, a to na vámi u nás registrované preferované kontaktní údaje. 

Vaše podání se budeme snažit vyřídit bez zbytečného odkladu, jinak do 15 pracovních dnů od jejího přijetí.

V případě, že řešení vašeho podání je náročné z časových nebo provozních důvodů, nebo je-li potřeba součinnosti třetích stran, budeme vás o těchto důvodech písemně informovat. Maximální lhůta pro vyřízení je 35 pracovních dní od přijetí stížnosti.

Závěrečná ustanovení

Náklady s vyřizováním reklamací a stížností nese společnost a kontaktní telefonní linka není s vyšší než běžnou cenou.

Máte právo podat odvolání proti vyřízení podání, právo obrátit se na ombudsmana Skupiny KB a právo obrátit se na finančního arbitra na adrese Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz. Právo obrátit se na soud tímto není dotčeno.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.8. 2020.

 

Společnost ESSOX s.r.o. využívá na svých webových stránkách a ve svých aplikacích cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“, nebo kamkoliv mimo lištu, souhlasíte s využíváním všech cookies. Více informací o používaných cookies a jejich nastavení naleznete zde.