Poradna

Obecné

Odklad splátek

Jak mohu požádat o ochrannou dobu za účelem odkladu splátek?

O odklad splátek požádáte jednoduše vyplněním našeho online formuláře Žádost o využití ochranné doby za účelem odkladu

Po odeslání formuláře obdržíte e-mailovou zprávu s potvrzením přijaté žádosti. V případě potíží s vyplněním formuláře kontaktujte prosím naši zákaznickou linku na tel. č. +420 389 010 422 nebo e-mailem na chciodkladsplatek@essox.cz.

 

Co je potřeba vědět před podáním žádosti o ochrannou dobu za účelem odkladu splátek?

 • Proces žádosti o ochrannou dobu za účelem odkladu splátek se řídí Zákonem č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (dále jen „zákon“).

 • O ochrannou dobu za účelem odkladu splátek může požádat klient (fyzická i právnická osoba) z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 a to u smluv
  - uzavřených nejpozději dne 25. 3. 2020
  - u kterých nedošlo k 26. 3. 2020 k prodlení se splácením delšímu jak 30 dnů.

 • Ochranná doba běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení žádosti a klient může žádat o ochrannou dobu do 31. 7. 2020 nebo do 31. 10. 2020. První ochranná doba počíná běžet od 1. 5. 2020. Pokud klient neurčí délku ochranné doby, bude mu poskytnuta ochranná doba do 31. 10. 2020.

 • Má-li klient sjednán úvěr jako fyzická osoba – spotřebitel, po ochrannou dobu se odložená peněžitá plnění budou úročit zápůjční úrokovou sazbou limitovanou zákonem, pokud nebyl sjednán úrok nižší. Aktuálně se jedná o sazbu ve výši 8,25 % p. a.
 • Má-li klient sjednán úvěr jako fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, použije se smluvní úroková sazba i v ochranné době.
 • Úrok stanovený za odložené splátky bude hrazen až po uplynutí ochranné doby a úhradě odloženého plnění. Klientovi zůstane výše měsíčních splátek k úhradě zachována, čímž se adekvátně navýší zbývající počet splátek k úhradě; výše poslední měsíční splátky může tak být odlišná.
 • Odklad se nevztahuje na povinnost klienta hradit pojistné poplatky v případě sjednaného pojištění u příslušné uvěrové smlouvy. Pojistné poplatky, které jsou součástí splátek tak klient hradí i během ochranné doby.
 • Dle zákona nemá klient možnost využít ochrannou dobu u revolvingových úvěrů (kreditních karet). Rádi Vám však vyjdeme vstříc i s odkladem splátek na Vaší kreditní kartě. Tento odklad splátek nepodléhá režimu dle zákona a umožňujeme odložit 3 měsíční splátky.
 • Za odklad splátek neúčtujeme žádné poplatky ani účelně vynaložené náklady.

Mám zažádáno o odklad splátek, musím nyní platit splátku za březen a duben? A co pojištění?

Pokud vám to vaše situace umožní, můžete hradit tyto měsíční splátky bez omezení. Pokud je součástí měsíční splátky pojistný poplatek (za pojištění schopnosti splácet a/nebo havarijní pojištění a/nebo zákonné pojištění), je nutné tento pojistný poplatek hradit nejen za březen a duben 2020, ale budete povinen jej hradit i po dobu ochranné doby. Jeho výši naleznete na přední straně úvěrové smlouvy v části týkající se pojištění.

Požádal jsem o odklad splátek už v březnu, kdy mi žádost schválíte? Žádal jsem o odklad v březnu, přišel mi e-mail, že je odklad od 1. 5. 2020. Jak mám postupovat?

Prosíme vyčkejte kontaktu z naší strany a svou žádost neuplatňujte znovu. Vaši žádost se budeme snažit vyřídit co nejdříve, nejdéle do 30 dnů od nabytí účinnosti zákona č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, tj. do 17. 5. 2020.

 

Uvádíte datum počátku ochranné doby za účelem odkladu splátek od 1. 5. 2020. Je potřeba zaplatit květnovou splátku?

Pokud splňujete podmínky pro uplatnění ochranné doby (k 26. 3. 2020 nejste v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu a úmysl využít ochrannou dobu uplatníte nebo jste uplatnil z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19) nemusíte již měsíční splátku splatnou v květnu 2020 hradit.

Co penalizace, které mi běží za březen a duben?

Pokud jste nás požádal o odklad splátek a splňujete podmínky pro uplatnění ochranné doby (k 26. 3. 2020 nejste v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu a úmysl využít ochrannou dobu jste uplatnil z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19), nebudou vám v současnosti za takto neuhrazené splátky účtovány žádné sankce ani poplatky.

Žádal jsem o odklad splátek na 3 měsíce, ale nyní mám zájem o využití ochranné doby za účelem odkladu splátek na 6 měsíců. Co mám dělat?

Aktuálně zpracováváme všechny žádosti o odklad s využitím ochranné doby do 31.10.2020. Pokud nemáte zájem o využití ochranné doby do 31.7.2020, nemusíte činit žádné kroky.

Pokud jsem již poslal splátku a měl jsem zažádáno o odklad, vrátíte mi splátku zpět?

Pokud jste tímto peněžitým plněním pokryl již splatné splátky nebo splátku splatnou v dubnu 2020, nebude vám již uhrazené plnění vráceno. Pokud jste si tzv. předplatil měsíční splátky a předplatba byla použita na úhradu splátek splatných v ochranné době, o jejíž využití jste nás požádal, bude vám takové plnění vráceno, pokud nás o to požádáte.

Nový zákon o odkladu splátek stanovuje úrokovou sazbu 8,25 % p. a. Co to znamená?

Zákonem č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 je zajištěna ochrana klientů (fyzických osob – spotřebitelů) v tom směru, že po dobu ochranné doby budeme moci účtovat místo smluvního úroku pouze zákonem limitovaný úrok, nebyl-li sjednán smluvní úrok nižší. V současnosti odpovídá limitaci tohoto úroku celková sazba 8,25 % p. a. Povinnost k úhradě úroku za dobu ochranné doby se stanoví až po uplynutí ochranné doby a úhradě odloženého plnění.

 

Před nedávnem jste uváděli, že aktuální sazba je 9 %, ale nyní hovoříte o 8,25 %? O jakou změnu sazby a z jakého důvodu se jedná? Budete tedy v ochranné době aplikovat dvě zápůjční úrokové sazby?

Na základě zákona č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 budeme moci po dobu ochranné doby účtovat místo smluvního úroku pouze zákonem limitovaný úrok, nebyl-li sjednán smluvní úrok nižší. Tento limitovaný úrok se stanoví jako „repo sazba plus 8 %“.  K datu účinnosti zákona činila repo sazba 1 %, takže limitovaný úrok činil 9 %.

Od 11. 5. 2020 byla snížena repo sazba na 0,25 %, takže limitovaný úrok činí 8,25 %. Naše společnost bude po dobu ochranné doby s počátkem od 1. 5. 2020 účtovat pouze sníženou sazbu limitovaného úroku, tzn. 8,25 %.

Pokud požádám o odložení splátek o 6 měsíců a poté budu chtít zkrátit odklad splátek na 3 měsíce anebo úvěr předčasně splatit, mohu začít splácet dříve?

Zákon č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 nemá žádný dopad na ostatní práva a povinnosti klientů dle zákona o spotřebitelském úvěru, zejména na právo spotřebitelský úvěr kdykoliv předčasně splatit.

S požadavkem na změnu splácení v důsledku změny vašeho názoru na využité ochranné doby je nezbytné nás kontaktovat. Takové požadavky budou vyřizovány individuálně, s ohledem na podmínky konkrétní úvěrové smlouvy.

 

Pokud se mi doba splácení díky odkladu splátek prodlouží např. o 6 měsíců a mám sjednané pojištění ve splátkách, budu muset platit pojištění o 6 měsíců navíc?

Ano. Stejně jako se prodlužuje doba splácení prodlužuje se o stejnou dobu i trvání pojištění.  Doba trvání pojištění se tak prodlužuje do data splatnosti poslední měsíční splátky.

V předchozích týdnech jsem obdržel oznámení o zesplatnění mé pohledávky z úvěru, mohu požádat o využití ochranné doby? Naposledy jsem uhradil splátku splatnou 15. 2. 2020, mohu požádat o využití ochranné doby?

Nemůžete, protože nesplňujete podmínky pro využité ochranné doby dle nového zákona (k 26. 3. 2020 jste v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu).

Se svým požadavkem na splácení nás však neprodleně kontaktujte, abychom mohli zvážit možná řešení vaší situace.

Obecné

Jak se chránit před zneužitím osobních dat?

Opatrnosti není nikdy dost. Proto jsme pro vás připravili několik základních bezpečnostních rad:

 • Osobní doklady noste odděleně od vaší peněženky a platební karty.
 • Osobní doklady nesvěřujte třetí osobě mimo svůj dohled (např. jako zástavu v půjčovně, hotelu…).
 • Neposkytujte nikomu, koho dobře neznáte, kopie osobních dokladů (např. za účelem sjednání práce).
 • Nikdy nenechávejte ve svém voze cenné věci, ani osobní doklady.
 • Svá osobní data nikomu zbytečně nesdělujte.
 • Buďte obezřetní, pokud od vás někdo žádá např. e-mailem vaše osobní údaje nebo údaje o vašem bankovním účtu. Zda se nejedná o podvodné e-maily s cílem vás poškodit si můžete ověřit u své banky nebo třeba na hoax.cz. NIKDY u takovýchto e-mailů neotvírejte přílohy – hrozí tak nahrání škodlivého programu do vašeho zařízení (např. tzv. malware) a nepoužívejte vložené odkazy – adresu do vyhledávače zadejte raději manuálně.

My v ESSOXu vaše osobní data také chráníme – proto po vás vyžadujeme ověření, používáme bezpečnostní kódy u zjišťování zůstatku na kartě a vždy požadujeme vaši jasnou autorizaci při komunikaci se Zákaznickým servisem.

Jaká jsou čísla účtů pro hrazení splátek?

Bankovní spojení pro úhradu splátek je pro:

 • Kreditní karty: 3070380217/0100
 • Financování spotřebního zboží nebo služeb, Financování automobilů, Bezpečnou půjčku: 5994130217/0100 nebo 35 - 3042380287/0100
 • ESSOX půjčku - hotovostní: 2220277/0100.

Variabilní symbol pro všechny platby je vždy číslo smlouvy bez případných počátečních písmen.

Proč došlo k zamítnutí žádosti o úvěr?

Důvody zamítnutí mohou být různé. Jelikož každou žádost posuzujeme individuálně, pro konkrétní informace nás prosím kontaktujte na naší bezplatné lince 800 555 130.

Při úhradě splátky jsem uvedl/a chybný variabilní symbol. Je možné platbu dohledat a řádně přiřadit k mé smlouvě? Jak dlouho trvá dohledání platby?

Pro dohledání platby zašlete na adresu naší společnosti nebo na e-mail zakaznickyservis@essox.cz doklad o úhradě dané částky. Jako doklad můžete použít např. výpis z bankovního účtu nebo ofocenou obrazovku vašeho internetového bankovnictví. Do e-mailu případně do dopisu uveďte správný variabilní symbol. Zda se nám podařilo platbu úspěšně dohledat, nebo ne, se dozvíte za 2-3 pracovní dny na naší zákaznické lince +420 389 010 422.

Jak si mohu ověřit, že nejsem vedený v registru dlužníků?

Pokud máte pochybnosti o svém splácení v minulosti, doporučujeme si před podáním žádosti o půjčku ověřit, jaké informace jsou o vás vedeny v Registru FO sdružení SOLUS. Můžete k tomu využít službu SMS výpis a aplikaci určenou pro mobilní telefony s operačním systémem Android "SOLUS – SMS výpis". Aktuální a spolehlivé informace získáte přímo na svůj mobilní telefon odkudkoliv během pár minut. Další informace k službě SMS výpis a aplikaci najdete zde.

Jaký je IBAN a SWIFT pro platby ze zahraničí?

Pro úhradu splátky ke smlouvě ze zahraničí na:

IBAN

Kreditní kartu

CZ94 0100 0000 0030 7038 0217

Financování spotřebního zboží nebo služeb, Financování automobilu, Bezpečnou půjčku

CZ37 0100 0000 0059 9413 0217 nebo

CZ53 0100 0000 3530 4238 0287

ESSOX Půjčku – hotovostní

CZ77 0100 0000 0000 0222 0277

SWIFT pro všechny zahraniční transakce: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol pro platbu je vždy číslo smlouvy bez případných počátečních písmen. V případě, že bankovnictví neumožňuje zadat variabilní symbol, uveďte jej do poznámky.

Co dělat při podezření, že jsem se stal/a obětí podvodu?

 • Pokud vám přijde upomínka z důvodu nesplácení úvěrové smlouvy, kterou jste si nesjednali, neprodleně kontaktujte poskytovatele úvěru. Tuto skutečnost doporučujeme nahlásit také na policii.
 • V případě nesrovnalosti zůstatku některé z našich kreditních karet nás neprodleně kontaktujte (tel.: +420 389 010 422).

Na úvěr zodpovědně

 • Nikdy neuvádějte do žádostí o úvěr nepravdivé nebo neúplné informace, mohli byste se tak dopustit trestného činu (navíc uvedení nepravdivých údajů může vést k zamítnutí, a to i při dalších žádostech o úvěr v budoucnu). I zdánlivě „nepříznivé“ údaje nemusí znamenat zamítnutí žádosti o úvěr.
 • Po zaplacení splátek úvěru vám musí zbýt finance na běžný chod domácnosti.
 • Neřešte zadlužení novým úvěrem.
 • Své závazky splácejte řádně a včas (vytváříte si tím také pozitivní úvěrovou historii, která vám může zajistit lepší podmínky pro úvěr v budoucnu). Zvažte pojištění pro případ neschopnosti splácet.
 • Nedovolte, aby vaše půjčka v řádech desítek tisíc byla zajištěna majetkem s mnohonásobně vyšší hodnotou (např. nemovitostí).
 • Ignorujte nabídky úvěrů a půjček vylepených na sloupech, plotech a podobných místech nebo „anonymní“ inzeráty v tiskovinách i internetu. Ve většině případů se jedná o neseriózní a velmi nevýhodné nabídky nebo způsob, jak vylákat osobní údaje k jejich následnému zneužití.
 • Pokud někdo nabízí úvěr i přes negativní záznamy v registrech dlužníků, může to být známkou neseriózního jednání nebo velmi drahého úvěru.
 • Pokud je vám úvěr u solidní společnosti zamítnut, znamená to, že dalším zadlužením byste se jen dostali do složitější situace. Neřešte zadlužení jiným úvěrem u neseriózní společnosti. Obraťte se raději zdarma na odborníky, například:
  http://www.financnitisen.cz/ a http://www.obcanskeporadny.cz/
 • V případě vaší platební neschopnosti řešte nastálou situaci a komunikujte s věřitelem ohledně možných řešení! Ohledně závazků vůči naší společnosti se můžete obracet na naše odborníky na telefonu +420 389 010 417 nebo na e-mailu spravapohledavek@essox.cz.