Poradna

Financování aut

Financování aut

Jak postupovat při vyřizování technického průkazu?

Do velkého technického průkazu zapište jako vlastníka společnost ESSOX s.r.o. a sebe (klienta) jako provozovatele financovaného vozidla. Takto upravený originál velkého technického průkazu nám zašlete do 40 dnů od podpisu smlouvy doporučenou poštou na adresu ESSOX s.r.o., F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice. My uděláme kopii technického průkazu, zarchivujeme ji a originál vám pošleme zpět na vaši korespondenční adresu.

Jak mám postupovat při pojistné události?

V případě havárie nebo odcizení vozidla ihned kontaktujte Policii ČR a příslušnou pojišťovnu, u které jste si sjednali havarijní pojištění. Poté zavolejte k nám do ESSOXu na linku zákaznického servisu +420 389 010 422 a sdělte nám, co se stalo. Naši specialisté s vámi dohodnou další postup řešení.
Při parciální (částečné škodě) – např. v případě běžné pojistné události stačí kontaktovat Zákaznický servis na tel. +420 389 010 422 nebo na e-mail zakaznickyservis@essox.cz. Přičemž je vždy nutné sdělit kromě čísla úvěrové smlouvy i číslo pojistné události.

Mám zájem o předčasné doplacení/ukončení smlouvy. Jak mám postupovat?

Pokud chcete smlouvu předčasně doplatit a ukončit, pošlete nám písemnou žádost o předčasné ukončení e-mailem, faxem, nebo poštou na adresu naší společnosti. Na základě této žádosti vám vystavíme předběžnou kalkulaci, za kterou je možné smlouvu předčasně ukončit.

Upozorňujeme, že za předčasné ukončení smlouvy máme právo požadovat úhradu nákladů s tím spojených. Tyto dodatečné náklady najdete v zaslané kalkulaci.

Souhlas se zaslanou kalkulací potvrďte telefonicky na čísle +420 389 010 422. Poté vám zašleme dohodu o ukončení a vystavíme finální fakturu k zaplacení. Jakmile částku uhradíte a doručíte nám jednu podepsanou dohodu, zašleme vám obratem písemné potvrzení o předčasném doplacení smlouvy spolu s technickým průkazem.

Pokud byste se zaslanou kalkulací nesouhlasili, smlouva bude pokračovat dál dle splátkového kalendáře.

První kalkulaci máte zdarma, za každou další si účtujeme poplatek 1 000 Kč.

Značkové financování aut

Je možné smlouvu předčasně ukončit?

Ano. Smlouvu je možné předčasně ukončit, přičemž poplatek za předčasné ukončení u podnikatelských úvěrů se řídí příslušným Sazebníkem. Předčasné ukončení, zejména díky nákladům spojeným s uzavřením smlouvy, v žádném případě neznamená úplné odúročení splátek.

V případě, že jste fyzickou osobou - nepodnikatel, máte nárok na poměrné snížení celkových nákladů s tím, že věřitel (ESSOX) může požadovat vedle jistiny jen objektivně vynaložené náklady, které nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru jeden rok, nebo není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru.

Co mám dělat, když jsem špatně odhadl své možnosti a nemám na splátky?

Bezodkladně kontaktujte naše kolegy ze Správy pohledávek na telefonu +420 389 010 417 nebo na e-mailu spravapohledavek@essox.cz a dohodněte se s nimi na dalším postupu. V případě, že nebudete hradit splátky, se totiž vystavujete možným postihům ve formě smluvní pokuty a úrokům z prodlení.

Co mám dělat v případě havárie nebo odcizení automobilu?

V případě havárie nebo odcizení vozidla ihned kontaktujte Policii ČR a příslušnou pojišťovnu, u které jste si sjednali havarijní pojištění. Poté zavolejte k nám do ESSOXu na linku zákaznického servisu +420 389 010 422 a sdělte nám, co se stalo. Naši specialisté s vámi dohodnou další postup řešení. 

V případě drobných parciálních škod není povinnost uvědomovat PČR (i když je pojištění sjednáno ve splátkách).

Co mám dělat, objevím-li na vozidle skrytou závadu?

Pokud taková situace nastane, kontaktujte dodavatele auta pro uplatnění reklamace. Reklamace předmětu financování ovšem není důvodem k neplacení splátek.

Proč mám společnosti odesílat originál technického průkazu?

V případě úvěrové smlouvy slouží vozidlo společnosti jako zajištění investovaných finančních prostředků.

Jak mohu zažádat o zapůjčení technického průkazu?

O zaslání technického průkazu (TP) můžete zažádat telefonicky na čísle +420 389 010 422 nebo na e-mailu zakaznickyservis@essox.cz. TP vám pošleme doporučeným dopisem do 5 pracovních dnů na vaši korespondenční adresu.

×

Společnost ESSOX s.r.o. využívá na svých webových stránkách a ve svých aplikacích cookies.

Cookies jsou soubory, které se ukládají ve vašem zařízení při načtení webové stránky, díky nim můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým pracujete s webovými stránkami, vstřícněji s vámi komunikovat, umožnit vám uzavřít půjčku, odhalit podvodné chování nebo cílit marketingové aktivity. Typy cookies a dobu jejich zpracování naleznete popsané níže, můžete si zde zvolit svou preferovanou variantu. Souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.

Zobrazit nastavení