Poradna

Pojištění

Pojištění

Co je pojištění schopnosti splácet a pro jaké situace platí?

Pojištění schopnosti splácet vám dává jistotu, že zvládnete splácet úvěr i v případě nenadálé situace - pracovní neschopnosti (např. dlouhodobé nemoci, hospitalizace), ztráty zaměstnání, invalidity III. stupně či úmrtí.

V závislosti na sjednaném úvěrovém a pojistném produktu si můžete sjednat následující pojištění:

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti

V případě, že budete v pracovní neschopnosti delší dobu, vyplatí vám pojišťovna pojistné plnění ve výši měsíční splátky úvěru. Pojistné plnění je vypláceno, pokud splátka úvěru připadá na dobu pracovní neschopnosti.

Pojištění pro případ plné invalidity

Pojistné plnění v případě plné invalidity se poskytuje ve výši nesplacené části jistiny poskytnutého úvěru k datu, kdy rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pojištěnému nabylo právní moci.

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

V případě ztráty zaměstnání z organizačních důvodů (tj. výpověď ze strany zaměstnavatele) vám pojišťovna vyplatí pojistné plnění za každý měsíc trvání nezaměstnanosti. Pojistné plnění je vypláceno ve výši měsíční splátky úvěru.

Pojištění pro případ smrti

V případě úmrtí uhradí pojišťovna výši nesplacené jistiny.

Jak funguje vyřizování pojistné události a jaké údaje k tomu potřebuji?

V případě pojistné události je potřeba, abyste kontaktoval/a zákaznický servis naší společnosti na telefonním čísle +420 389 010 422. Pojistnou událost s vámi projdeme a poskytneme vám potřebné formuláře. Originály vyplněných formulářů včetně kopií příslušných dokumentů odešlete zpět na adresu společnosti.

ESSOX s.r.o.
F. A. Gerstnera 52
České Budějovice 370 01

Vaše formuláře následně předáme pojišťovně, která je během 30 denní lhůty posoudí a vyřídí. Po ukončení šetření vás pojišťovna písemně informuje o tom, zda máte nárok na pojistné plnění či nikoliv a případně od kdy pojišťovna převezme hrazení vašich splátek.

Detailnější popis jednotlivých pojistných událostí, karenční a čekací lhůty, potřebné doklady a pojistná plnění naleznete v pojistných podmínkách pro jednotlivé úvěrové produkty.

Kde si mohu stáhnout pojistné podmínky?

Pojistné podmínky Komerční pojišťovny, a.s. si můžete stáhnout na našem webu v sekci Dokumenty ke stažení nebo na stránkách Komerční pojišťovny a.s. www.kb-pojistovna.cz.

Kde si mohu stáhnout formuláře k pojistné události?

Formuláře k pojistné události si můžete stáhnout na našem webu v sekci Dokumenty ke stažení nebo na stránkách Komerční pojišťovny a.s. www.kb-pojistovna.cz.

Musím si v rámci úvěru na auto sjednat i pojištění odpovědnosti, případně havarijní pojištění?

Přímo v rámci samotného úvěru nejste povinní si pojištění sjednávat. Pokud to ale uděláte, nemusíte se již po dobu trvání úvěru starat o další provozní platby týkající se pojištění a vše hradíte v rámci jedné splátky, která se nemění po celou dobu trvání úvěrové smlouvy.

Pokud se rozhodnete si pojistnou smlouvu sjednat samostatně, pak berte prosím na vědomí, že vozidlo musí být ze zákona po celou dobu provozu na pozemních komunikacích řádně pojištěno na odpovědnost vůči druhým stranám. Jedná se o tzv. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Hovorově se toto pojištění nepřesně také nazývá povinné pojištění, zákonné pojištění, povinné ručení apod.

Ke sjednání pojištění odpovědnosti se zavazujete podpisem úvěrové smlouvy.

Při financování vozidla naší společností  v hodnotě nad 250 000 Kč se také zavazujete sjednat havarijní pojištění a to následně prokázat zasláním kopie pojistné smlouvy a vinkulace plnění z pojistné událost na adresu naší společnosti ESSOX s.r.o. nebo na e-mail autoleas@essox.cz.

Řádným placením individuálně sjednaného pojistného a nahlášením případných změn v pojištění financovaných vozidel do ESSOX s.r.o. dostojíte smluvním závazkům plynoucím z úvěrové smlouvy a zároveň tak předejdete případnému přeúčtování nákladů na dopojištění a penalizace ze strany ČKP (Česká kancelář pojistitelů), popř. vyřazení vozidla z evidence registru vozidel.

Jak postupovat v případě havárie nebo odcizení automobilu?

V případě vzniku pojistné události kontaktujte co nejdříve Policii ČR (vyžaduje-li to daná situace) a následně nahlaste škodu na pojišťovně. Pojistnou událost nám můžete oznámit prostřednictvím naší zákaznické linky, e-mailem, nebo pomocí online formuláře, který také zároveň slouží jako žádost o vystavení devinkulace (tzn. uvolnění závazku přímo úvěrovému klientovi).


Vaše dotazy rádi zodpovíme také na lince zákaznického servisu +420 389 010 422 nebo e-mailové adrese zakaznickyservis@essox.cz.

Kde si mohu stáhnout pojistné podmínky ke svému pojištění vozidla?

Pojistné podmínky si můžete stáhnout na webu příslušné pojišťovny.

×

Společnost ESSOX s.r.o. využívá na svých webových stránkách a ve svých aplikacích cookies.

Cookies jsou soubory, které se ukládají ve vašem zařízení při načtení webové stránky, díky nim můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým pracujete s webovými stránkami, vstřícněji s vámi komunikovat, umožnit vám uzavřít půjčku, odhalit podvodné chování nebo cílit marketingové aktivity. Typy cookies a dobu jejich zpracování naleznete popsané níže, můžete si zde zvolit svou preferovanou variantu. Souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.

Zobrazit nastavení